piątek, 5 lutego 2016

Kobiety i Mężczyźni, którzy wstrząsnęli światem mody - B. Mayer-Stabley


Autor: Bertrand Mayer-Stabley
Tytuły: Kobiety, które wstrząsnęły światem mody | Mężczyźni, którzy wstrząsnęli światem mody
Stron: 345 | 351
Wydawca: Dom wydawniczy Rebis (link)
Rok wydania: 2014 | 2015
Cena okładkowa: 49,90 zł


Author: Bertrand Mayer-Stabley
Title: 12 couturières qui ont change l'Histoire | 12 couturiers qui ont change l'Histoire
Pages: 345 | 351
Publisher: Rebis (link)
Relase Date: 2014 | 2015
Cover price: 49,90 PLN


Kobiety, które wstrząsnęły światem mody
Książka ta w pigułce przedstawia życie i pracę dwunastu kobiet, które z biegiem lat rewolucjonizowały świat mody i dzięki, którym to wszystko wygląda tak jak teraz. Historia każdej z pań opisanej w tej książce zajmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu stron z których dowiecie się naprawdę wszystkiego co powinniście wiedzieć o ich twórczości i życiu. Naszą przygodę rozpoczyna nie kto inny, ale Róża Bertin, czyli pierwsza w historii projektantka, która zajmowała się ubieraniem europejskich dworów, a nawet samej Marii Antoniny. Dzięki talentowi, ciężkiej pracy i wytrwałości jej kunszt stał się znany na arenie międzynarodowej i natchnął inne kobiety do tego, że mogą być też czymś więcej niż tylko szwaczkami w domach mody prowadzonych przez mężczyzn. Kilkadziesiąt lat później, urodzona w 1869 roku Jeanne Paquin - pierwsza francuska projektantka ze światową renomą w 1891 otwiera pierwszy dom mody prowadzony przez kobietę. To dzięki niej i jej licznym unowocześnieniom kobiecy strój ruszył się z miejsca i zaczął ewoluować. Dalej mamy najbardziej wszechstronną z projektantek Jeanne Lanvin, która nie ubierała tylko kobiet, a zajmowała się też modą dziecięcą i męską, tworzyła własne perfumy i kolekcje haute couture, lecz jej warsztat obejmował również futrzarstwo, bieliźniarstwo i wystrój wnętrz. Kolejne projektantki, to Madeleine Vionnet - pionierkę i modernizatorkę w dziedzinie wykrojów oraz Coco Chanel, której jestem pewien, że nikomu nie muszę przedstawiać. Kolejna z projektantek, największa rywalka wcześniej wspomnianej Coco, choć nie umiała, ani szyć, ani kroić, a nawet upinać szpilkami, to była świetną, czuwającą nad wszystkim szefową, która jak nikt inny w jej czasach potrafiła wyczuć ducha czasu. O kim mówię? Oczywiście o Elsie Schiaparelli. W tej książce nie mogło zabraknąć również Niny Ricci, Madame Gres, Madame Carven, nieocenionej Sonii Rykiel, znanej na całym globie Vivienne Westwood oraz ikony włoskiej mody Mucci Pradzie.

12 couturières qui ont change l'Histoire 
This book presents in a nutshell the life and work of twelve women who over the years revolutionized the world of fashion and thanks to whom everything looks like now. The history of each of the women described in this book is from a dozen to several dozen pages of which you will learn everything you really need to know about their work and life. Our adventure begins none other but Rose Bertin, which is the first ever designer, who has dealt with the dressing of the European courts, and even the Marie Antoinette. Thanks to the talent, hard work and perseverance of her artistry became known internationally and inspired other women to the fact that it can also be something more than just szwaczkami in fashion houses run by men. Decades later, born in 1869, Jeanne Paquin - the first French designer with a global reputation in 1891, he opened the first fashion house run by a woman. It is thanks to her and her numerous unowocześnieniom feminine attire stood his ground and began to evolve. Next we have the most comprehensive of designers Jeanne Lanvin, who not only dressed women, and dealt with a children's fashion and men, created their own perfume and haute couture collections, but the workshop also included furriery, underwear design and interior design. Another designer, is Madeleine Vionnet - modernization and pioneer in the field blanks and Coco Chanel, which I am sure that no one I have to show. Another of the designers, the biggest rival of the aforementioned Coco, though she could not, or sew or cut, and even pin up pins, it was great, watching over all executive who like no one else in her time she could feel the spirit of the times. About what I'm saying? Of course, Elsa Schiaparelli. In this book you could not miss the Nina Ricci, Madame Gres, Madame Carven, unprecedented Sonia Rykiel, known around the globe Vivienne Westwood and an icon of Italian fashion Muccia Prada to.
Translated by GoogleMężczyźni, którzy wstrząsnęli światem mody
To oczywiście męska odpowiedź na pierwszą część dotyczącą projektantek. Formuła oczywiście ta sama. Mamy tu dwunastu rewolucjonistów, którzy zmienili świat mody i ich krótkie lecz pękające w szwach życiorysy. Książka tak jak poprzednia jest w twardej okładce z obwolutą oraz tak jak poprzedniej nie brakuje w środku kolorowej wkładki, na której znajdziecie zdjęcia projektantów, ich najbardziej znanych projektów czy też (jak w przypadku Jean Paul Gaultier) perfum. Pierwszym z ligi dunastu zasłużonych jest Anglik (którego, wstyd się przyznać, ale nie znałem), który wymyślił paryskie haute couture. Panowie, czapki z głów oto geniusz - Charles Frederick Worth. Jego, niejako następcą, a zarazem wizjonerem, z którym nikt inny nie mógł się równać był Paul Poiret. Wymyślił on od podstaw kobietę XX wieku i dał jej znacznie więcej swobody, niż to było dotychczas. Kolejny projektnat o najbardziej francuskim nazwisku - Jean Patou, to najważniejszy krawiec lat dwudziestych minionego stulecia. Można powiedzieć, że jeden z odważniejszych projektantów, bo filie swego domu mody otworzył m.in. na Piątej Alei w Nowym Jorku czy nawet w Hollywood. Czas na bardziej znane nazwiska jakimi są: Cristobal Balenciaga - czyli tajemnicza historia biednego marynarza, który stał się projektantem, a w latach swej świetności był uosobieniem paryskiej elegancji i luksusu. Kolejni z nich, a zarazem ikony mody - Christian Dior ze słynnym kompletem "Bar", który na pewno kojarzycie oraz Hubert De Givenchy i sukienka Audrey Hepburn z filmu "Śniadanie u Tiffany'ego", która przeszła do historii! Następnych i chyba najbardziej znanych nie muszę już opisywać: innowacyjny Pierre Cardin, dwójka moich ulubionych projektantów, czyli Yves Saint Laurent i wujaszek Karl Lagerfeld, wcześniej wspomniany Jean Paul Gaultier oraz Christian Lacroix i John Galliano.

12 couturiers qui ont change l'Histoire
This, of course, men's answer to the first part relating to designers. The formula is the same, of course. We have a dozen revolutionaries who changed the world of fashion and their short but bursting at the seams CVs. The book is just like the previous Hardcover with jacket as well as the previous missing in the middle of colored inserts, where you can find photos of the designers, their most famous projects, or (as in the case of Jean Paul Gaultier) perfume. The first league dunastu is distinguished Englishman (who, ashamed to admit it, but I did not know) that invented the Parisian haute couture. Gentlemen, hats off genius - Charles Frederick Worth. His successor as it were, at the same time a visionary, which no one else could match was Paul Poiret. He invented from scratch, the woman of the twentieth century and gave her much more freedom than it was before. Another projektnat of the most French name - Jean Patou, the most important tailor the twenties of the past century. You could say that one of the bolder designers, because the branches of his fashion house opened, among others, on Fifth Avenue in New York or even in Hollywood. Time for more familiar names which are: Cristobal Balenciaga - the mysterious story of a poor sailor who became a designer, and in the years of his heyday he was the epitome of Parisian elegance and luxury. Successive of them, and also fashion icons - Christian Dior to the famous set of "Bar", which certainly kojarzycie and Hubert de Givenchy and Audrey Hepburn dress from "Breakfast at Tiffany's," which went down in history! The next and probably the most famous no longer have to describe: an innovative Pierre Cardin, two of my favorite designers, or Yves Saint Laurent and Uncle Karl Lagerfeld, previously mentioned, Jean Paul Gaultier and Christian Lacroix and John Galliano.


Podsumowując. Są to książki pękające w szwach od wiedzy na temat najważniejszych projektantów w historii. Jedyną rzeczą do której mogę się przyczepić, to to, że czasem przez dużą ilość tekstu i obszerne akapity lekko się nudziłem. Jednak po za tym obie publikacje zasługują na 7/10.
Bardzo dziękuję za nie Domu Wydawniczemu Rebis (link).

Summarizing. Books are bursting at the seams with knowledge of the most important designers in history. The only thing to which I can find fault, it is that sometimes by a large amount of text and extensive paragraphs slightly bored. But after that, both of which they deserve to 7/10.
Thank you for not house the publishing Rebis (link).
Translated by Google

Snapchat - gabriel_data
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

3 komentarze:

 1. Takie książki muszą być naprawdę ciekawe! Tym bardziej dla kogoś kto właśnie interesuje się modą albo nawet dla ludzi, którzy kompletnie się tym nie zajmują. Mówi się, że nie ocenia się książki po okładce, ale mi te okładki naprawdę przypadły do gustu :D
  Pauuls

  OdpowiedzUsuń
 2. Czytałam te książki i bardzo mi się podobały ;)
  naoffashion-click

  OdpowiedzUsuń
 3. Bardzo interesujace ksiazki i jak tylko wpadna mi w rece chetnie przeczytam:)

  Pozdraiam Cie serdecznie, Gabrielu:)

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję za każdy komentarz i obserwację.
To wiele dla mnie znaczy i motywuje mnie do dalszej pracy.
Wchodzę na wszystkie wasze blogi więc możecie śmiało udostępniać.
Przyjmuję konstruktywną krytykę.

Wszelkie obraźliwe komentarze (tzw. HEJTY) będą natychmiastowo usuwane!