poniedziałek, 8 lutego 2016

Cała prawda o Francuzkach - Marie-Morgane Le Moel - Wydawnictwo Kobiece


Autor: Marie-Morgane Le Moel
Tytuł: Cała prawda o Francuzkach
Stron: 287
Wydawca: Wydawnictwo Kobiece (link)
Rok wydania: 2016
Cena okładkowa: 29,90 zł


Author: Marie-Morgane Le Moel
Title: The truth about french women
Pages: 287
Publisher: Wydawnictwo Kobiece (link)
Relase Date: 2016
Cover price: 29,90 PLN


Cześć ;)
Dziś chciałbym powiedzieć wam o książce pt. "Cała prawda o Francuzkach", którą dostałem od Wydawnictwa Kobiecego (klik). Szczerze mówiąc, to przed przeczytaniem tej książki miałem ogromne wątpliwości co do niej. Jednak, kiedy tylko pokonałem pierwszy rozdział lektura naprawdę mnie wciągnęła. W tej książce macie nie tylko całą prawdę o Francuzkach, lecz też całą prawdę o Francji. Mamy tutaj opisane czasy Joanny D'arc, to co robiła, jak walczyła i jak nieszczęśliwie zginęła. Ta książka prześledziła także dokonania francuskich Królowych, takich jak Katarzyna Medycejska, Eleonora Akwitańska czy Anny De Beaujeu.
Jeden ze zdecydowanie najciekawszych rozdziałów książki mówi o rewolucjonistkach i francuskich sufrażystkach. Tym co, jak i gdzie robiły, aby wreszcie mogły równać się z mężczyznami. Jednak jak dowiadujemy się z wcześniejszych rozdziałów do dziś we Francji jest z tym duży problem, a szczególnie w polityce. Warto tu wspomnieć o nazwiskach takich jak: Marie Roland - znaną z powiedzenia "O Wolności, jak wiele zbrodni popełnia się w twoim imieniu!". Olympe de Gouges - wierząca w rewolucję ideową, za wywieszenie plakatu promującego autonomię każdego departamentu została zgilotynowana. Jednak nawet w obliczu śmierci była niezwykle silną kobietą i z dumą krzyknęła słowa cyt. "Dzieci ojczyzny, pomścicie moją śmierć!". Tą z nich, którą zapamiętam najdłużej jest Charlotte Corday, która spotkała się z nawołującym do agresji Jean-Paul Maratem, pod pretekstem wyjawienia mu jego wrogów. Kiedy do niego przybyła, ten akurat ze względu na swą chorobę brał kąpiel. W fałdach bluzki rewolucjonistka ukryła sztylet, którym go zabiła, a cztery dni później ze stoickim spokojem, została ścięta.

Hey ;)
Today I would like to tell you about the book Fri. "The whole truth about French Women" which I got from the Wydawnictwo Kobiece (click). To be honest, before reading this book, I had great doubts about it. However, when only beat the first chapter reading really sucked me. In this book, you have not only the whole truth about Francuzkach, but also the whole truth about France. Here we have described the times of Joan of Arc, that's what she did, how she fought and how unhappy she died. This book also traced the achievements of French queens such as Catherine de Medici, Eleanor of Aquitaine and Anne De Beaujeu.
One of the definitely the most interesting chapters of the book talks about revolutionist and French women's Suffragette movement. What, how and where did to finally be able to compete with men. However, as we learn from previous chapters to this day in France is the big problem, especially in politics. It is worth to mention names such as Marie Roland - known for saying, "O Liberty, how many crimes are committed in thy name!". Olympe de Gouges - a believer in the ideological revolution, for hanging a poster promoting the autonomy of each department was guillotined. However, even in the face of death he was extremely strong woman and proudly shouted words quoted. "The children motherland, pomścicie my death." This one, you will remember longest is Charlotte Corday, who met to incite aggression Jean-Paul Marat, under the pretext reveal to him his enemies. When it came to this just because of his illness he bath. The folds blouse Red concealed dagger, which killed him and four days later, stoically, was cut.
Translated by Google


Z tej książki dowiecie się też dlaczego francuski nie mają przyjaciółek, oraz jak to jest z tym zdradami, seksizmem i urlopami macierzyńskimi we Francji. Nie zabrakło tu też rozdziału dotyczącego największego sekretu, który chciałyby poznać wszystkie kobiety, czyli francuskiego szyku. Oczywiście w jednym z rozdziałów znajdziecie też co nieco na temat paryskiej mody czy jedzenia. Szczypty pikanterii dodają tej książki rozdziały o manewrach miłosnych i kochankach francuskich kobiet.
Podsumowując. Ta książka jest świetnym przykładem powiedzenia "Nie oceniaj książki po okładce", ponieważ ja bałem się, że może ona być płytka, powierzchowna i po prostu głupia. Przyznaję się do tego bez bicia. Wszystko zmieniło się jednak z pierwszymi stronami, a teraz po skończonej lekturze mogę stwierdzić, że jest to wspaniała książka opisująca dzieje paryżanek jak i całej Francji. Sporą część zajmują kobiety historyczne, następną rola i sytuacja kobiet we Francji, trzeci pod temat tej książki to życie miłosne kobiet pochodzących z kraju znad Sekwany. Mody jest tu tylko jeden rozdział z czego osobiście się cieszę, ponieważ takich książek jest już od groma, a ta wprowadza coś zdecydowanie nowego! Moja ocena: 8/10

With this book you will learn why a French or do not have friends, and as it is with the betrayals, sexism and maternity leave in France. There were here also the chapter on the biggest secret that all women want to know, that French chic. Of course, in one of the chapters you will also find a little about Paris fashion or food. A pinch of spice to add this book chapters on the maneuvers of love and lovers of French women.
Summarizing. This book is a great example of the saying "Do not judge a book by its cover," because I was afraid that it might be shallow, superficial and simply stupid. I admit to it without beating. Everything changed, however, with the first page, and now I finished reading, I can say that this is a wonderful book that describes the history of paryżanek and throughout France. A large part is historical women, the next role and situation of women in France, the third about this book is the love lives of women from the country of the Seine. Fashion here is only one chapter of which I personally am glad, because such books are from the collection, and introduces definitely something new! My rating: 8/10
Translated by Google

Snapchat - gabriel_data
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

6 komentarzy:

 1. uwielbia twoje recenzje książek, bardzo lekko się je czyta, okładka książki wymiata, niby zwykła ale uroda tej kobiety jest bardzo intrygująca :)
  MOJ BLOG

  OdpowiedzUsuń
 2. Ciekawa książka ;D


  rilseee.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 3. Francuskie kobiety - symbol klasy i elegancji oraz kobiecości :) Chętnie sięgnęłabym po tą książkę :)

  OdpowiedzUsuń
 4. Zawsze pokazujesz takie mega ciekawe książki, szczerze? To chętnie bym przeczytała tę książkę ;)
  naoffashion-click

  OdpowiedzUsuń
 5. Great blog, with plenty of good reads! Thanks for the suggestions :)

  extantmind.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 6. Bardzo ciekawa ksiazka i szczerze mnie nia zainteresowales dzieki Twojej swietnej, Gabrielu. Dziekuje za jej polecenie, chetnie ja przeczytam.

  Serdecznie Cie pozdrawiam:)

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję za każdy komentarz i obserwację.
To wiele dla mnie znaczy i motywuje mnie do dalszej pracy.
Wchodzę na wszystkie wasze blogi więc możecie śmiało udostępniać.
Przyjmuję konstruktywną krytykę.

Wszelkie obraźliwe komentarze (tzw. HEJTY) będą natychmiastowo usuwane!