poniedziałek, 14 grudnia 2015

Glamour grudzień 2015 Radek Pestka


Cześć ;)
Dziś przed nami nowy numer Glamour na grudzień-styczeń 2015/2016. Jest to pierwszy raz odkąd pamiętam, żeby Glamour robiło jeden numer na dwa miesiące. Wcześniej, przed tą gazetą, zrobił to miesięcznik Harper's Bazaar, który na styczeń i luty danego roku wypuszcza również jeden numer. Oczywiście żałuję tej decyzji, ale też po części ją rozumiem, bo zapewne wynikła ona z niskich wyników sprzedaży numeru z jednego z tych połączonych miesięcy. Tyle już o ekonomii. Przejdźmy do rzeczy bardziej nas interesujących. Co znajdziemy w tym numerze? Przede wszystkim jest to sesja i wywiad z Radkiem Pestką. W "Planecie Glamour" znajdziecie jak zwykle nowe trendy i wiele innych smaczków modowych. Tym razem będą one związane przede wszystkim z technologią. Będzie o tym jak co raz częściej materiały, guziki, czy cekiny zastępowane są przez diody i procesory, oraz tym, że moda może być robiona przed komputerem! Premiera kolejnej części Gwiezdnych Wojen odbiła się też na świecie mody, a redakcja Glamour przygotowała dla nas małą relację z konkursu Star Wars Fashion Week. Redaktorzy uspokajają jednak zagorzałych fanów i tych, którzy chcieliby mieć coś inspirowanego tą sagą, poza ubraniami high fashion, motywy z filmu przedostały się też do sieciówek takich jak: H&M, New Look czy Topshop i tam możecie coś znaleźć.

Hey ;)
Today before us new issue of Glamour for December-January 2015/2016. This is the first time I can remember that glamor did one number for two months. Earlier, before the newspaper, did the magazine Harper's Bazaar, which in January and February of the year also releases a single number. Of course I regret this decision, but also partly understand it, because it probably resulted from lower sales number from one of these connected months. So many of economics. Let's get to us things more interesting. What we find in this issue? First of all, this is a session and interview with Radek stone. In "Planet Glamour" you will find as usual the new trends and many other flavors fashion. This time, they will be associated primarily with technology. It will be about how every time more materials, buttons or sequins are replaced by LEDs and processors, and the fact that fashion can be done at the computer! The premiere of new Star Wars film also rebounded in the world of fashion and glamor editors prepared for us a little relationship with the contest Star Wars Fashion Week. Editors calm but diehard fans and those who would like to have something inspired by the saga, in addition to high fashion clothes, themes of the movie leaked it to chain stores such as H&M, New Look and Topshop, and there you can find something.
Translated by Google

W grudniowym numerze mamy też reportaż o Ellie Goulding i jej drodze jaką pokonała, żeby wreszcie być pewną siebie gwiazdą. Bardzo cenię Ellie. Przede wszystkim za jej oryginalny styl, piękne piosenki, niepowtarzalny głos i to..., że nigdy nie dała o sobie pomyśleć, że jest głupia. Artykuł, który podbił moje serce w tym numerze, to genialnie zrobione podsumowanie roku 2015, przygotowane przez 10 osób, które po uszy siedzą w modzie, kulturze i show biznesie. Serdecznie polecam! Tym razem nie zawiodła też Alicja Szewczyk, czyli "Alicja w krainie popkultury", której artykuły uwielbiam. Dalej mamy jak zwykle felietony pisane przez Annę Jagodzińską, Dawida Wolińskiego i Marcina Prokopa oraz "Roczny kalendarz inwestycyjny". Do tego jak zwykle mnóstwo ciekawych artykułów, których treści wam już nie zdradzę, bo się zanudzicie!

The December issue we also report on Ellie Goulding and the way they overcame to finally be a confident star. I really appreciate Ellie. Above all for its original style, beautiful songs, a unique voice and that ... he never gave of himself to think that he is stupid. An article that captured my heart in this issue, is brilliantly done a summary of the year 2015, prepared by 10 people who sit on the ears in fashion, culture and show business. Highly recommended! This time it did not disappoint Alice Szewczyk, or "Alice in pop culture," whose articles I love. Then we have the usual columns written by Anna Jagodzińska, David Woliński and Marcin Prokop and "Annual investment calendar." For this, as usual, a lot of interesting articles whose contents can not tell you now, because you were bored!
Translated by GoogleKilkanaście dni temu podzieliliśmy się na tych, którzy byli za Radkiem i tych, których zdaniem powinien wygrać Jacob. W trzeciej edycji Top Model byłem za Marcelą, a wygrała Zuza, w czwartej byłem za Martą, a wygrała Osi. Jak to się mówi, do trzech razy sztuka i tym razem wygrał mój faworyt - Radek. Kiedy zobaczyłem go na castingu, a raczej tuż po przemianie, to wiedziałem, że dojdzie do finału, ale myślałem, że wtedy też odpadnie, bo nasze polskie społeczeństwo zbyt licznie na niego nie zagłosuje. Jak się okazuje przez cały program obecny Top Model zdobył sobie dużą rzeszę fanów. Po jego zwycięstwie tak bardzo się cieszyłem, że aż obudziłem wszystkich śpiących domowników. Radek, jeśli kiedykolwiek to przeczytasz: Gratuluję Ci wygranej!
A komu wy kibicowaliście?

Several days ago we split into those who were for Radek and those who believe that Jacob should win. In the third edition of Top Model I was for Marcela, and won Zuza, in the fourth was for Martha, and won the Axis. As the saying goes, third time lucky this time and won my favorite - Radek. When I saw him at the audition, but rather after the conversion, it knew that it reaches the final, but I thought then I fall off, because our Polish society too numerous for him not vote. As it turns out the whole program of the current top model gained a large fan base. After his victory, so very happy that I woke up all the sleeping household. Radek, if you ever read this: I warmly congratulate you win!
And for whom have you voted?
Translated by Google

Okładka
W ciągu całego programu Radek zaliczył tyle wspaniałych fotografii, że którakolwiek z nich w porównaniu z okładką jest od niej o wiele lepsza. Okładkę oceniłbym na -4/6. W samej sesji okładkowej miał tyle wspaniałych zdjęć, więc czemu akurat to? Nie mam pojęcia. Fotograf - Zuza Krajewska - świetny, model - Radek Pestka - też świetna, więc czemu taki marny efekt? Z drugiej strony Glamour nie ma się co martwić o sprzedaż, bo numer na pewno dobrze się sprzeda, z dwóch powodów. Pierwszym są #pestkonators, którzy na pewno zapłacą 4,99 PLN za tą gazetę, a drugi, to to, że ten numer będzie w sprzedaży aż przez dwa miesiące.

Cover
Throughout the program, Radek scored so many great photos that any of them compared with the cover from it a lot better. Cover rate it a -4/6. In the same session, a cover had so many great pictures, so why exactly is it? I have no idea. Photographer - Zuza Krajewska - a great model - Radek The stone - too great, so why such a miserable result? On the other hand, Glamour does not have to worry about selling because the number certainly good sales, for two reasons. The first is #pestkonators who surely give 4,99 PLN on this issue, and the second is that this number will be on sale for as much as two months.
Translated by GoogleSesja okładkowa autorstwa Zuzy Krajewskiej, w której modela stylizował Michał Kuś. O Radku można mówić dużo, ale tego, że na każdym z tych zdjęć wygląda fantastycznie, nawet nie trzeba podkreślać. Moim zdaniem najlepszym kadrem z tej sesji jest czarno-biała fotografia na której model ma na sobie koszulę COS. Zdjęcie, które moim zdaniem powinno być okładką tego numeru Glamour znajduje się obok, a na nim ulubieniec #pestkonators ubrany jest w zestaw od Pajonk. Wywiad ze zwycięzcą Top Model przeprowadziła Magda Jagnicka. Redaktorka Glamour zapytała o dawnych "kolegów" z gimnazjum, kulisy programu i to jak zmieniło się jego życie po nim oraz o plany Radka na przyszłość. Jeśli chcecie wiedzieć, jakie były jego odpowiedzi, to nie możecie zrezygnować z zakupu tego numeru Glamour.

Session Cover by Zuza Krajewska in which stylized model Michał Kuś. About Radek can talk a lot, but the fact that each of these photos looks fantastic, do not even need to emphasize. In my opinion, the best the frame of this session is a black-and-white photograph on which the model is wearing a shirt COS. The picture that I think should be the cover of this issue of Glamour is next door, and on it #pestkonators favorite is dressed in a set of Pajonk. Interview with the winner of Top Model has conducted Magda Jagnicka. Editor of Glamour asked about the former "colleagues" from high school, the scenes of the program and how it changed his life after him and Radek plans for the future. If you want to know what his answer is you can not give up the purchase of that number Glamour.
Translated by Google


Gorączka sobotniej nocy, czyli sesja Łukasza Pukowca, do której Maddie Kulicką stylizowała Magda Jagnicka. Ta sesja mnie oczarowała. Dzięki niej pokochałem lata 70., bo właśnie nimi inspirowane są wszystkie stylizacje. A najlepsze jest w niej to, że wszystko w co ubrana jest modelka możecie kupić na Zalando. Ubrania z New Look czy Topshopu, połączone z dodatkami od m.in. Miu Miu, Lulu Guinness, a nawet Karla Lagerfelda. Szkoda tylko, że ta niezwykła sesja to tylko sześć zdjęć. Naprawdę, czuję ogromny niedosyt! Warto dodać też, że stylistce tej sesji pomagać mogła laureatka konkursu School of Style zorganizowanego przez Zalando i Glamour.

Saturday Night Fever, is Łukasz Pukowiec's session, which Maddie Kulicka was stylized by Magda Jagnicka. This session charmed me. Thanks to Love the 70s, because that's all they are inspired styling. And the best thing about it is that everything is dressed in what model you can buy at Zalando. Clothing from New Look and Topshop, assembled with the addition of, among others, Miu Miu, Lulu Guinness, and even Karl Lagerfeld. The only pity is that this extraordinary session is just six images. Really, I feel a huge unsatisfied! It is worth noting, too, that stylistce this session could help laureate School of Style, organized by Zalando and Glamour.
Translated by Google


Sezon na Glamcore, to zestawienie jedenastu zdjęć autorstwa Bartka Wieczorka, za pomocą których redakcja Glamour przekazuje najważniejsze trendy nadchodzącego sezonu. Cała sesja nakłania czytelniczki do eksperymentowania z modą i swym wizerunkiem, inspirując się poszczególnymi latami minionego wieku, czy chociażby wybiegami Saint Laurent i Louis Vuitton. Ja też przyłączam się do tego co radzi magazyn. Drogie panie, nie ulega polemice to, że co raz lepiej się ubieracie, a my próbujemy was w tym doganiać, ale przestańcie wyglądać tak samo. Nie bójcie się kolorów, wzorów, form i wymyślnych przedpotopowych elementów w waszych codziennych stylizacjach. Eksperymentujcie i nie bójcie się, że ktoś powie na was coś złego, bo jeśli o was mówią, to znaczy, że osiągnęłyście swój sukces.
Która sesja podobała wam się najbardziej?

The season of Glamcore, is a collection of eleven photographs by Bartek Wieczorek, through which passes the editors Glamour most important trends for the coming season. The whole session urges readers to experiment with fashion and his image, inspired by the different years of the last century, or even paddocks Saint Laurent and Louis Vuitton. I also subscribe to the magazine is doing what. Ladies, there is no controversy that every time you dress better, and we're trying to catch up with you in this, but stop to look the same. Do not be afraid of colors, patterns, shapes and sophisticated antediluvian elements in your daily styling. Experiment and do not be afraid that someone will say something bad to you, because if you talk about, it means that osiągnęłyście its success.
Which session you enjoyed the most?
Translated by Google

Snapchat - gabriel_data
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

8 komentarzy:

 1. Radek na tych zdjęciach wygląda świetnie, mam nadzieję, że daleko zajdzie, jeśli nie w świecie modelingu to przynajmniej w modzie :) świetny przegląd :)
  http://introverted-journal.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 2. w środku zdjęcia łądne, okładka tragedia

  OdpowiedzUsuń
 3. to prawda, np. czaro-białe zdjęcie Radka jest dużo lepsze niż okładka ale cóż na pewno będzie się dobrze sprzedawać, zresztą ja sama kupiłam a to tylko jedno 4.99 z wielu :D

  http://zyciepiszehistoriee.blogspot.com/

  Pozdrawiam Zuzia :)

  OdpowiedzUsuń
 4. Ja nie czytam tej gazetki ;)

  rilseee.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 5. Uwielbiam Radka, jest 100% modelem, chociaż w Top Model kibicowałam Karolinie :/
  http://my-natalias-place.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 6. A ja jednak trzymałam kciuki za Jacobem :(

  MÓJ BLOG:)

  OdpowiedzUsuń
 7. Great post

  Love Vikee
  www.slavetofashion9771.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 8. Radek na tych zdjęciach wygląda według mnie bardzo dobrze :) Świetny post...
  Hej Gabriel... Dawno nie pisałem ale jakoś nie miałem okazji pamiętasz blog (niebioeski) to właśnie ja i miesiąc temu postanowiłem nowego zalożyć bloga :)

  tutajjestem-lekkomyslny.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję za każdy komentarz i obserwację.
To wiele dla mnie znaczy i motywuje mnie do dalszej pracy.
Wchodzę na wszystkie wasze blogi więc możecie śmiało udostępniać.
Przyjmuję konstruktywną krytykę.

Wszelkie obraźliwe komentarze (tzw. HEJTY) będą natychmiastowo usuwane!