piątek, 10 kwietnia 2015

Photo Mix & Moda Rysowanie dodatków


Autor: Steven Thomas Miller
Tytuł: Moda Rysowanie dodatków
Stron: 191
Rok wydania: 2014

Author: Steven Thomas Miller
Title: Drawing Fashion Accesories
Pages: 191
Publisher: Wydawnictwo Arkady
Relase Date: 2014Cześć ;)
Jak ja zawsze mówię: "Święta, święta i po świętach;  więcej przygotowań niż świąt". Dziś przed wami recenzja książki "Moda Rysowanie dodatków" i Photo Mix. Postanowiłem zrezygnować z nazwy Instagram Mix ponieważ, są zdjęcia, które chciałbym wam pokazać, a których nie zobaczycie na moim koncie na Instagramie. To tak w gwoli wyjaśnienia. 
W środę przed wcześniej wspomnianymi świętami Wydawnictwo Arkady zostało moim zajączkiem wielkanocnym i przysłało mi dwie naprawdę wspaniałe książki. Z tego miejsca muszę pochwalić Arkady za bardzo szybką korespondencję mailową i jeszcze szybszą przesyłkę. Dla porównania, książki od niektórych wydawnictw przychodziły w ciągu 5-6 dni roboczych. Arkady natomiast wysłało mi je kurierem i kiedy mój adres podałem im w poniedziałek, książki w środę były już u mnie.  Nie przedłużając zapraszam was do czytania, a recenzji drugiej książki możecie spodziewać się gdzieś w połowie maja.

Hi ;)
As I always say: "Holy, holy, and after the holidays, more preparation than Christmas." Today before you review of the book "Drawing Fashion Accesories" and photo mix. I decided to give up the names Instagram Mix because there are pictures that I would like to show you, and that you will not see in my account on Instagram. It's in the way of explanation.

As mentioned earlier Wednesday before Christmas Publishing house Arkady was my Easter Bunny and sent me two really great book. From there, I must commend Arcade very fast e-mail correspondence, and even faster shipment. For comparison, the books of some publishers came within 5-6 business days. While Arcade courier sent them to me, and when I gave them my address on Monday, Wednesday books were already with me. Not extending invite you to read and review the other books you can expect somewhere in the middle of May.
Translated by GoogleKsiążka ma w sobie bardzo dużo rozmaitych ilustracji. Na samym początku skupia się na rozmaitych przyborach (o których nie miałem wcześniej pojęcia) i efektach jakie dzięki nim uzyskamy. Autorzy wymieniają tu cztery rodzaje węgla, pięć form grafitu, cztery postacie pod jakimi występują akwarele i wiele wiele gatunków kredek. Wszystko dokładnie opisane i pięknie zilustrowane; tak jak zobaczyć możecie wyżej. Następnie pokazanie jest jak poszczególna farba, kredka, tusz i inne zachowują się na danych rodzajach papieru i jakich przyborów używać, aby ułatwić sobie rysowanie. Na koniec tego rozdziału nie zabrakło kilku słów na temat programów komputerowych w projektowaniu; szczególnie biżuterii. 
Następnym, a zarazem najobszerniejszym rozdziałem tej książki jest ten o butach. Można go fajnie podzielić na 3 części. Pierwsza z nich to ta praktyczna, czyli rysowanie buta w różnych ujęciach, o różnych podeszwach, buta sportowego jak i espadryli oraz z cholewką. Tu krok po kroku opisane i zilustrowane jest jak zaprojektować buta idealnego. Oczywiście chodzi tu o kształt i cechy rozpoznawcze danego rodzaju obuwia, bo wyobraźni i talentu w żaden sposób nie da się nauczyć. Druga część tego rozdziału zajmuje się tym jak przedstawić wybraną przez nas fakturę na projekcie. Są tu między innymi: skóra wężowa i aligatora, koronki, cekiny, zamsz i inne. Ostatnią część tego rodzaju ja nazwałem sobie częścią uzupełniającą. Mamy tu dwa słowniczki: jeden związany z budową, a drugi z wytwarzaniem obuwia. Przedstawione jest jak projektować obuwie dla dzieci i dwuwymiarowy rysunek dla producenta. Na koniec, to co mi spodobało się najbardziej czyli popularne fasony butów lekkich i ciężkich oraz kształty nosków i obcasów.

The book has a lot in various illustration. At the very beginning focused on a variety of gear (which I had no preconceived notions) and the effects that they have already get. The authors mention here four types of coal, the five forms of graphite, four figures in what are watercolors, and many species of crayons. Everything exactly as described and beautifully illustrated; as you can see above. Then show how this particular paint, crayon, ink, or other act on the data types of paper and what gear to use in order to make it easier to draw. At the end of this chapter do not run a few words about the design of computer programs; especially jewelry.
The next, and also the most extensive chapter of this book is the one with the boots. It can be fun to be divided into 3 parts. The first one is this practical shoe that is drawing in different scenes, with different soles of sports shoes and espadryli and shoe. Here, step by step, is described and illustrated how to design the perfect shoe. Of course it is a distinctive shape and characteristics of the type of shoe, because the imagination and talent in any way can not be taught. The second part of this chapter deals with how we present selected invoice for the project. There are, among others: snake and alligator leather, lace, sequins, suede and more. The last part of this kind I called myself a complementary part. We have two dictionaries: one related to the construction, and the second with the production of footwear. Is shown how to design footwear for children and a two-dimensional drawing for the manufacturer. At the end, that's what I liked the most popular styles of shoes or light and heavy, and shapes of noses and heels.
Translated by Google
Kolejny rozdział mówi nam wszystko na temat kapeluszy. Bardzo ucieszył mnie fakt, że rozdział ten zaczyna się od konstrukcji głowy i tego w jaki sposób kapelusz powinien się na niej układać. Kilka stron dalej mamy wyjaśnione jak powinna wyglądać głowa w przedstawianiu męskich i damskich nakryć głowy. Następnie mamy przedstawione kilka rodzajów ozdób używanych przy robieniu nakryć głowy. Nie zabrakło też faktur, a przy końcu rozdziału dostajemy słowniczek z rozpiskom wszystkich części kapelusza.
Cały rozdział rozpoczyna się od rysowania krok po kroku najbardziej charakterystycznych faktur i kształtów popularnych modeli torebek. Znalazły się tu między innymi pikowana Chanel, haftowana Dior oraz klasyka czyli Louis Vuitton ze swym dobrze znanym wzorem. Mamy tu też po jednej stronie na portfele, kolczugi i paski.

The next chapter tells us all about the hats. Very pleased me is the fact that this chapter begins with the construction of the head and how the hat should be laid on it. A few pages later, we have explained how it should look in the presentation of the head men's and women's headgear. Then we have presented several types of decorations used in the making headgear. There were also invoices, and at the end of the chapter we get a glossary of rozpiskom all parts of the hat.
The whole chapter begins with a step-by-step drawing most distinctive textures and shapes popular models of bags. So are, among other things quilted Chanel, Dior and classic embroidered or Louis Vuitton with its well-known pattern. There's also a page at wallets, belts and chain mail.
Translated by Google
Kolejne dwa rozdziały dotyczą: ładnej głowy i kosmetyków oraz biżuterii. Od kształtów twarzy przez proporcje ładnej głowy wraz z oczami i ustami po głowę w ujęciu trzy czwarte, skończywszy na buteleczkach perfum i przyborach do make-up. Tu nie chcę się rozpisywać, bo przecież nie podam wam wszystkiego na tacy.
Jeśli chodzi o rozdział przedostatni tj. biżuterię zaczynamy od postawowych kształtów i ich nazw, a następnie dowiemy się dużo o kamieniach kolorowych i perłach. Nie zabrakło też w tym rozdziale naszyjników płaskich jak i tych zrobionych z łańcuszków. Zbliżając się ku końcowi krok po kroku zostanie nam wyjaśnione jak rysować zegarki, a jak okulary. Uraczy was też słowniczek terminów jubilerskich. 

The next two chapters deal with: a nice head and cosmetics, and jewelry. From the proportions of face shapes pretty head with eyes and mouth on the head in terms of three-quarters, ending with perfume bottles and gear to make-up. Here you do not want to dwell on, because I will not give you everything on the tray.
As far as the penultimate chapter, ie. Start from postawowych jewelry shapes and their names, and then we'll find out a lot about colored stones and pearls. There were also in this chapter necklaces flat as well as those made of chains. Towards the end of the step will be explained to us how to draw watches, and as glasses. He takes you too glossary jewelry.
Translated by GoogleOstatni rozdział pozostanie słodką tajemnicą dla tych, którzy zdecydują się kupić tą książkę. I choć nie jest on najgrubszym działem tej książki, to moim zdaniem jednym z najfajniejszych. 
Podsumowując. Książka jest w 100% dopracowana, za razem formą jak i kształtem. Podoba mi się w niej to, że wszystko jest opisane słownie jak i na rysunkach których jest tu naprawdę dużo. Najbardziej ucieszony jestem tymi stronami, na końcu każdego rozdziału, na których pokazane są klasyczne kształty kolejno butów, kapeluszy, torebek i tak dalej. Moim zdaniem książka ta będzie gratką dla wszystkich projektantów zarówno amatorów jak i tych na wyższym szczeblu zainteresowania, ale też dla wszystkich, którzy interesują się modą i chcieliby wiedzieć coś więcej nic statystyczny człowiek. Zdecydowanie książka zasługuje na ocenę: 10/10.  

The last chapter will remain little secret for those who decide to buy this book. And although it is not the thickest department of the book, in my opinion, one of the coolest.
To Conclude. The book is 100% polished, and again form and shape. What I like about it is that it's all described in words and in figures which is here a lot. I am most pleased these parties, at the end of each chapter, which are shown sequentially classic shapes of shoes, hats, bags and so on. In my opinion, this book will be a treat for all designers, both amateur and those at a higher level of interest, but also for all those who are interested in fashion and would like to know more statistical nothing man. Definitely book deserves a rating: 10/10.
Translated by Google
Facebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

32 komentarze:

 1. Hejka, dawno nie zaglądałam na Twojego bloga, ale widzę że nadal świetnie piszesz, ogółem bardzo ciekawy post. Nie wiem czy pamiętasz ale kiedyś komentowałeś mi bloga:) bardzo chciałam prowadzić bloga ale niestety mi nie wyszło, jakiś czas temu go usunęłam, ale dzięki takim osobą jak Ty, mam motywację i w pewnym stopniu uczę się wytrwałości, więc jeśli masz ochotę poczytać coś po angielsku to założyłam nowego bloga, i mam nadzieję że ktoś go będzie czytał i tym razem tak łatwo się nie poddam :)
  http://cherryblossomlio.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 2. no to rzeczywiście Arkady bardzo się sprawiły! w ciągu dwóch ni to bardzo szybko! a książka idealna dla Ciebie! mi sie bardzo Twoje rysunki podobają ale teraz to nas zaskoczysz! :)

  http://lamodalena.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 3. Chyba będę musiała ją kupić bo mnie zaciekawiła a sama chce się w tym kierunku rozwijać :)

  http://raspberrypaulinaa.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 4. No to teraz masz szanse, żeby się rozwijać dalej :D
  Powodzenia i czekam z niecierpliwością na rezultaty ;)
  http://my-natalias-place.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 5. Interesujacy blog !
  Też uwielbiam film Diabeł ubiera się u Prady ;)

  OdpowiedzUsuń
 6. Lovely post

  Love Vikee
  www.slavetofashion9771.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 7. Ciekawy post i świetna recenzja :). Jestem przekonana, że dzięki Tobie niejedna osoba wzbogaci się o tą książkę. Fajnie, że inspirujesz inne osoby. Pozdrawiam cieplutko!

  http://julia-its-not-too-late.blogspot.com/
  Zapraszam do mnie :).

  OdpowiedzUsuń
 8. świetna książka!
  Jeśli możesz to kliknij w link od płaszcza u mnie ;)
  http://www.panmalofel.com/2015/04/elegant-coat.html

  OdpowiedzUsuń
 9. Świetna książka ;)

  http://kosmetyczka-karoliny.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 10. Świetna recenzja:) Ta książka wydaje się być czymś idealnym dla mnie! Koniecznie muszą ją kupić :)

  OdpowiedzUsuń
 11. swietny post, ksiązka robi dobre wrazenie!
  daryyl.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 12. kurcze ta książka jest rewelacyjna! chyba się na nią skuszę, zwłaszcza, że rysowanie to nie jest moja mocna strona;p
  Sandicious

  OdpowiedzUsuń
 13. Świetna recenzja, będę zaglądać do mnie. Obserwuje :)

  jeżeli spodoba Ci się mój blog, również zaobserwuj esmella.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 14. Pewnie za czasów gimnazjum chciałabym przeczytać tę książkę, bo ze zdjęć widzę, że jest świetna, jednak przeszło mi już projektowanie... Za mało czasu, zbyt wiele zainteresowań.

  WHITEZUZ - KLIK

  OdpowiedzUsuń
 15. Great post!!!
  Have a wonderful weekend, Gabriel!!!

  Besos, desde España, Marcela♥

  OdpowiedzUsuń
 16. Genialna ta książka. Bardzo fajne ilustracje! Zdjęcia świetne ; ))

  OdpowiedzUsuń
 17. Noo książka zapowiada się ciekawie, zastanawiam się nad jej kupnem :):)

  Zapraszam na nowy wpis na blogu:
  http://anita-turowska.blogspot.com/2015/04/recenzja-lakieru-do-paznokci-one-colour.html

  OdpowiedzUsuń
 18. Hej, super blog, obserwuje i zapraszam do mnie :) http://modawmoimswiecie.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 19. byłam tu u ciebie kilka miesięcy temu i trafiłam znowu - fajnie patrzeć na to, jak się rozwijasz :) widać, że robisz to z pasją <3
  obserwuję


  imhusky.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 20. Great post
  Would you like to follow each other?
  I'll follow back after it

  Www.miharujulie.com

  OdpowiedzUsuń
 21. Książka naprawdę inspirująca. Ciekawe porady. Rysowanie buta- megaśne!
  Podziwiam, że masz taki zapał do mody!
  Tak jak kiedyś pisałam, osiągniesz w życiu dużo sukcesów.

  Miłego dnia :))

  www.delavie-paula.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 22. Ciekawa książka, jak ktoś się tym interesuje to na pewno mu się przyda :)

  OdpowiedzUsuń
 23. Świetna książka, idealna dla ludzi lubiących projektować ubrania. Napewno przyda Ci sie w projetkowaniu dalszych kolekcji. Bardzo ładny nowy wygląd bloga.

  http://madamblanche.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 24. Wydaje się byc ciekawa, muszę kiedyś zakupić ;))
  http://xblueberrysfashionx.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 25. hah fajna książka !

  http://karloseek.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 26. Powiem Ci, że najbardziej zainteresowałyby mnie techniki uzyskiwania odpowiednich tekstur. Co do reszty - nie wiem czy dałabym radę nauczyć się rysować książkowo. Kiedyś kupiłam sobie książkę, jakiś poradnik rysowania, ale... skoro całe życie byłam samoukiem, to nie potrafiłam się podporządkować jakimś regułom. :P Ale na pewno można się nieźle tą książką zainspirować. :)
  Powiedz mi, gdzie kupujesz makaroniki??? <3

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Makaroniki dostaję z Francji, lub piekę sam.
   Jeszcze nie zdarzyło mi się kupować ich w Polsce, bo po prostu są za drogie >.<

   Usuń
 27. Wooow, świetna ksiązka. Póki co musze przerobić książkę o rysowaniu magi, ale ta chyba będzie następna :P Ekstra! zapraszam: melodylaniella.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję za każdy komentarz i obserwację.
To wiele dla mnie znaczy i motywuje mnie do dalszej pracy.
Wchodzę na wszystkie wasze blogi więc możecie śmiało udostępniać.
Przyjmuję konstruktywną krytykę.

Wszelkie obraźliwe komentarze (tzw. HEJTY) będą natychmiastowo usuwane!