wtorek, 5 sierpnia 2014

Glamour Sierpień 2014 Keira KnightleyCześć ;)
Kolejny wtorek przed nami, dziś pod znakiem Glamour. Na okładce jak widać powyżej Keira Knightley. Po tym jak w lipcowym wydaniu kolory na okładce, aż wołały o pomstę do nieba, tym razem jest o wiele lepiej. Z tego co przeglądałem na szybko, a potem czytałem, jest to jak do tej pory jeden z lepszych numerów tego magazynu w 2014 roku. Sam wstęp czyli "planeta Glamour" jest bardzo wyjątkowa. Zaczynając od fascynacji białymi koszulkami i koszulami, przechodząc przez 6 rzeczy, które poleca nam kolejna redaktorka i kończąc na krótkim reportażu o Hana Jirickova. Jak zwykle nie zabrakło też mężczyzn, bo mamy tekst "Liga Włoska" opowiadający o targach Pitti Uomo. To jednak nie koniec inwencji mężczyzn, bo całą stronę zajmuje też uczestnik Project Runway, któremu kibicowałem od początku - Maciej Sieradzky. Mówi on między innymi o ostatnich chwilach w programie i planach na przyszłość. Dla czytelniczek tego magazynu przygotował specjalną spódnicę, a w dodatku w środku znajdziemy na nią 20% rabatu.

Hi ;) 
Today, August Glamour. On the cover as seen above Keira Knightley. After the July issue of the colors on the cover, until they cried to heaven for vengeance, this time is much better. From what I was looking for quickly, and then I read, this is by far one of the best numbers of the magazine in 2014. Sam admission or "planet Glamour" is very unique. Starting from the fascination with white T-shirts and shirts, passing through 6 things you recommend us to another editor and ending with a short reportage about Hana Jirickova. As usual, there were also men, because we have the text "Italian League" tells the story of the Pitti Uomo fair. This is not the end of the inventiveness of men, because the entire page is also participant in Project Runway, whom a fan of since the beginning - Maciej Sieradzky. He says, among other things, about the last moments in the program and plans for the future. For readers of this magazine has prepared a special skirt, and in addition we find in the middle of her 20% discount.
Translated by Google"Bogini Glamour", czyli wywiad z Keirą Knightley. Wywiad skupia się w szczególności na dzieciństwie oraz determinacji. Nie zabrakło też życiowych wątków takich jak zdziwienie ludzi, gdy widzą ją w Pubie i dystansie do tego co mówią o niej ludzie. Sama sesja bardzo mi się podoba, szczególnie dwa zdjęcia niżej. Magiczne, bajkowe, po prostu piękne. Prawdziwą gratką w fotografii modowej są te abstrakcyjne ubrania. Cieszę się, że mimo długich materiałów z jakich składa się stój Kiery, zachowano wyraźną granicę i nie zrobiono z niej hinduski czy czegoś w tym rodzaju.

"Glamour Goddess", that is Keira Knightley interview. The interview focuses particularly on childhood and determination. There were also vital topics such as surprise people when they see it in the pub and distance to what people are saying about it. The session itself I like, especially the two pictures below. Magical, fairytale, just beautiful. A real treat in the photographs are those abstract fashion clothes. I am glad that despite the long materials making up the stand Kiera, maintained a clear line and have not done it Hindu or something like that.
Translated by Google

Dalej mamy niezwykle ciekawy reportaż na temat blogerów modowych. Rozpoczynamy od Olivera Waimera z bloga VANITAs. Odpowiada on o pierwszym wypożyczonym stroju (Mariusz Przybylski), początkach bloga i zamiłowaniu do gotowania. Na co dzień jest makijażystą. Drugi w kolejce jest Michał Kędziora (Mr. Vintage). Swoją wypowiedź zaczyna od wspomnień z dzieciństwa, kiedy jego siostra przesyłała mu paczki z ubraniami z USA. Jak mówi, dzięki temu był najlepiej ubranym chłopakiem w szkole i właśnie wtedy pokochał modę. Czerpie on przede wszystkim z ponadczasowej męskiej klasyki. Potrafi też korzystać z nowości, a w niej interesują go przede wszystkim kolory i dodatki. Skoro jesteśmy w temacie mody męskiej nie zabrakło też Tobiasza Kujawy z Freestyle Voguing. Zaczyna on od kilku zdań na temat satyry w modzie i tworzenia wizerunku samego siebie. Dalej przedstawia pokrótce swoich ulubionych projektantów i marki. Na koniec mamy Piotra Szaradowskiego z bloga Muzealne Mody. Muszę powiedzieć, że jego wypowiedź najbardziej mnie zainspirowała i bardzo mu za to dziękuję. Przygodę z modą rozpoczął od projektowania, ale szybko zorientował się, że tak naprawdę nie to najbardziej go interesuje. O wiele bardziej ciekawi go jej historia. Naprawdę podziwiam go i to co robi, serdecznie polecam.

Next we have a very interesting documentary about fashion bloggers. We start by Oliver Waimera blog Vanitas. It corresponds with the first rental outfit (Mariusz Przybylski), the beginnings of a blog and a passion for cooking. She is a make-up artist. Second in line is Michael Kędzior (Mr. Vintage). His statement begins by memories of childhood, when his sister was sending him a parcel of clothes from the USA. As he says, so that was the best dressed guy in school and that's when love fashion. It draws primarily from timeless classics male. He can also use the news, and it interested him most of all colors and accessories. Since we are in the topic of men's fashion there were also Tobias Kujawa of Freestyle Voguing. He begins with a few sentences about satire in fashion and create a brand for yourself. Next briefly describes their favorite designers and brands. At the end we have Peter Szaradowskiego blog Fashion Museum. I have to say that his statements most inspired me and really thank him for that. The adventure began with fashion design, but soon realized that it really is not that most interested him. Much more interesting by her story. I really admire him and what he does, I would heartily recommend.
Translated by GoogleFelietony

Jessica Mercedes
Pod tytułem "Blogerka na wakacjach" Jess porusza temat designerskich paznokci i "zjawiskowego Jemioła". Blogerka przypuszcza, że tą zimą na pokazach będzie rządził militarny sznyt z nutą seksapilu. Chwali też płaszcze projektanta bo każdy jest niepowtarzalny i jego dbałość o szczegóły. Cała kolekcji w brązach, beżach i czerniach z nutą pudrowego różu. Jeśli ktoś śledzi Instagram Jessicy to wie, że co chwile wstawiała zdjęcia z festiwalów, opener'ów, koncertów i tak dalej. Temu też poświęciła podtemat w swoim co miesięcznym felietonie. Jess wspomniała też, ze ostatnio kontaktowała się z nią ludzie Bradforda Shellhammera w celu poznania się i przeprowadzenia wywiadu. Co z tego wynikło? Przeczytajcie sami!

Dawid Woliński
W tym numerze projektant radzi rozejrzeć się za płaszczem, najlepiej oversize. Radzi też, zapłacić więcej, aby mieć go dłużej niż jeden sezon. Czytelniczkom podpowiada jak na Instagramie mieć więcej followersów. Doradza też zajrzeć na wyprzedaże i poszukać marynarki w męskim stylu, która z paskiem na biodrach będzie świetna jesienią.

Marcin Prokop
Pytanie: Gdbyś mógł kogoś podsłuchać, kto by to był, czego chciałbyś się dowiedzieć i co sądzisz, że byś usłyszał? Dziennikarz zaczyna swój wywód od tego, że nie rozumie tej całej afery związanej z tym, że dwóch kelnerów podsłuchało dwóch polityków. Potem przytacza, że zwyczaj podsłuchiwania jest niemal tak stary jak religia i według tego w co wierzymy to cały czas jesteśmy na podsłuchu. Później dodaje, że mimo ciekawości nie chciałby nikogo podsłuchać. Taka jest nasza natura, że lubimy być pięknie oszukiwani. Lubimy wierzyć w to, że żyjemy w świecie, który wygląda tak jak nam się wydaje. Podsumowując prezenter dodaje: Czasami naprawdę lepiej nie wiedzieć.

Columns 

Jessica Mercedes 
Under the title "blogger on vacation" Jess moves about designer nails and "phenomenal Mistletoe". Blogger speculates that this winter will rule shows military smartness with a hint of sex appeal. Also praises designer coats because everyone is unique and his attention to detail. The entire collection in browns, beiges and blacks with a hint of powder pink. If someone keeps Instagram Jessica knows that at times intercede pictures of festivals, opener, concerts and so on. Ago also spent every subtopic in your monthly column. Jess also mentioned that the last contact with her ​​Bradford Shellhammer people to get to know and interview. What came of that? Read for yourselves! 

David Wolinski 
In this issue, the designer advised to look for a jacket, preferably oversize. Also recommends to pay more to have it longer than one season. Czytelniczkom suggests as Instagram have more follow. He advises a look at the sales and look for jackets in men's style, which with a strap on her hips will be a great fall. 

Martin Prokop 
Question: If you could overhear someone, who would it be, what you want to know and what you think you heard? The journalist begins his argument by saying that does not understand this whole affair, to the point that the two waiters overheard two politicians. Then he cites the habit of eavesdropping is almost as old as religion and according to what we believe in it all the time we tapped. He adds that despite the curiosity would not want anyone to overhear. That is our nature, we like to be beautifully cheated. We like to believe that we live in a world that looks just like we think. In conclusion the presenter adds: Sometimes I really do not know better.
Translated by Google

Facebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

25 komentarzy:

 1. uwielbiam keire <3<3
  http://zielonoma.blogspot.it/

  OdpowiedzUsuń
 2. Ja już nie wiem kiedy miałam jakąś gazete w rękach :)

  zymna.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 3. ostatnio jakoś nie kupuje gazet, ewentualnie czytuje na miejscu przy stoisku...
  zapraszam na nowy post do mnie ;)

  OdpowiedzUsuń
 4. Awesome magazine.
  http://tifi11.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 5. Nie czytam gazet, ale post fajny. Obserwuję i liczę na rewanż :)

  jedno-zycie-jedna-troska.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 6. Uwielbiam jak magazyny latem są kolorowe i tętniące życiem, więc chyba się skuszę na ten numer :D

  PS Zauważyłam, że kupujesz pełno gazet? Nie myślałeś, aby ściągać ich wersje na tableta lub coś?

  Pozdrawiam i zapraszam do mnie,
  www.megmyfashion.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Nie, nie... kocham zapach gazet, to jak pięknie wyglądają na półce. Nie potrafiłbym zrezygnować z tego dla kilku miliona pixeli. Moim zdaniem gazety na tablet czy telefon to głupota. Jedynym plusem jest to że można je mieć zawsze przy sobie i nie nosić tony papieru w torbie.
   Dzięki za twój komentarz ;)

   Usuń
 7. o Keirze chętnie bym poczytała, bo lubię ją, ale generalnie wszelkie takie gazety omijam baaardzo szerokim łukiem, więc pewnie na chęciach się skończy. ;) aczkolwiek opisałeś wszystko bardzo fajnie. ;)
  pozdrawiam.
  http://poprostumadusia.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 8. Keira jest świetna, uwielbiam jej urodę. :)

  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
 9. Kiera wyszła fantastycznie na tych zdjęciach! :)

  www.ajnidju.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 10. Great Post!! Thanks for sharing

  ~Tab
  humblebeauty29.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 11. ja zdecydowanie jestem za pierwszym i czwartym zdjęciem Keiry. stanowią świetny kontrast - na jednym mega duża gama kolorów, a na drugim stonowane ; )) ale okładka mi się nie podoba.
  healthfash!

  OdpowiedzUsuń
 12. She look stunning

  Love Vikee
  www.slavetofashion9771.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 13. Piękne te zdjęcia z Keirą takie nie tuzinkowe ;) W wolnej chwili zapraszam do mnie - http://kateandalexi.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 14. Bardzo dobrze piszesz, podoba mi się sposób, w jaki wyrażasz swoją opinię.
  Obserwacja za obserwację?
  Odpowiedz u mnie http://mattsbae.blogspot.com/ a od razu się odwdzięczę. :)
  Proszę też o poklikanie w linki w tym poście http://mattsbae.blogspot.com/2014/07/sheinside.html byłabym bardzo wdzięczna. ♥

  OdpowiedzUsuń
 15. You always have great photos. Wanted to let you know that I nominated you for the Liebster Award. Hope you want to participate, it's a great deal of fun :)

  http://www.girlattitudes.com/2014/08/the-liebster-award.html

  OdpowiedzUsuń
 16. Sesja jest mega :)

  http://martusiadlawszystkich.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 17. Love Keira! I am following you now. :)

  OdpowiedzUsuń
 18. Twoja opinia jest bardzo ciekawa. Post super - zawsze czytam Twoje zdanie na temat gazet.
  Obserwacja za obserwacje?
  http://ordiinary-blog.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 19. Great post, Keira looks amazing! ^-^
  Nice blog!

  http:/7www.caterina-m.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 20. thanks for dropping by on mine! followed you on gfc now, follow back? x

  http://only4feet9.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 21. beautiful cover and pictures!

  Kisses,
  www.taislany.com

  OdpowiedzUsuń
 22. Lovely post!

  -Gaia
  http://sparklerage.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję za każdy komentarz i obserwację.
To wiele dla mnie znaczy i motywuje mnie do dalszej pracy.
Wchodzę na wszystkie wasze blogi więc możecie śmiało udostępniać.
Przyjmuję konstruktywną krytykę.

Wszelkie obraźliwe komentarze (tzw. HEJTY) będą natychmiastowo usuwane!