piątek, 16 października 2015

Alicja w Krainie Czarów Po drugiej stronie lustra


Autor: Lewis Carroll
Tytuł: Alicja w Krainie Czarów | Po drugiej stronie lustra
Stron: 371
Rok wydania: 2010
Cena okładkowa: 23,90 zł

Author: Lewis Carroll
Title: Alice's Adventures in Wonderland, Through the Looking Glass
Pages: 371
Publisher: Publishing House Vesper
Relase Date: 2010
Cover price: 23,90 PLN


Cześć ;)
Wszyscy, którzy czytają mojego bloga od dłuższego czasu pewnie wiedzą, że uwielbiam Alicję w Krainie Czarów. Kiedyś, jak byłem mniejszy przeczytałem pierwszą część przygód Alicji, ale była to książka z biblioteki, a poza tym bardzo dużo już zapomniałem. Długo szukałem jakiegoś fajnego wydania, żeby ponownie przeczytać "Alicję w Krainie Czarów" i poznać drugą część "Alicja po drugiej stronie Lustra". Bardzo chciałem jednak, żeby obie części były w jednej książce. 2 części w 1 książce znalazłem w kilku wydawnictwach, ale najbardziej spodobała mi się ta z wydawnictwa Vesper, ponieważ ma ona świetną okładkę, fajne poręczne wymiary i oryginalne ilustracje Sir Johna Tanniela. Bardzo dziękuję wydawnictwu Vesper (klik) za przesłanie mi egzemplarza recenzenckiego.

Hey ;)
Everyone who read my blog for a long time probably know that I love Alice in Wonderland. Once, as I was smaller I read the first part of the adventures of Alice, but it was a book from the library, and besides, very much've forgotten. Long was looking for some cool edition to re-read "Alice in Wonderland" and get to know the second part of "Alice Through the Looking Glass". I really wanted, however, that both parts are in one book. 2 parts in 1 book found in several publications, but most liked the one with publishing Vesper, because it has a great cover, cool handy dimensions and original illustrations by Sir John Tanniela. Thank you very much publishing Vesper (click) for sending me a copy of the book.
Translated by Google

"Alicja w Krainie Czarów" to moim zdaniem wraz z "Małym Księciem" najwybitniejsze dzieła literatury jakie zostały stworzone przez człowieka. W przypadku obu tych książek, a Alicji szczególnie, pod każdym zdaniem kryje się wiele podwójnych znaczeń, odniesień, ironii, sarkazmów, tajemnic i spojrzeń na otaczającą nas rzeczywistość. Obie części przygód Alicji w krainie czarów można przeczytać i przeczytać. W przypadku normalnego, zwykłego czytania, jakby to było pierwsze lepsze opowiadanie zabijemy istotę i sens istnienia tej książki i mimo, że przeczytamy ją całą, wyciągniemy z niej jedynie 20%. Drugi sposób i ten najwłaściwszy na przeczytanie tego arcydzieła jest prawdziwe zatopienie się w każdym słowie, w każdym zdaniu i ilustracji, szukanie w książce nawiązań, staranne jej interpretowanie. Wiele z was stwierdzi, że przesadzam. Ok, zrozumiem to, ale naprawdę Alicja i cała Kraina Czarów, wszystko co w niej jest i wszystko co tam żyje jest tak niezwykłe, tak abstrakcyjne i tak szalone, że żeby to zrozumieć trzeba to chłonąć całym sobą.

"Alice in Wonderland" is in my opinion along with "Little Prince," the most outstanding works of literature that have been created by man. For both of these books, and Alice in particular, under any opinion, hides a lot of double meanings, references, ironic sarcasms, secrets, and looks at the reality around us. Both parts of the adventures of Alice in Wonderland can read and read. In the case of normal, ordinary reading, as if it were random story will kill the essence and meaning of existence of this book, and even though we read all of it, learn from it only 20%. The second way and the most appropriate to read this masterpiece is a real sinking in every word, in every sentence and illustration, look in the book references, careful its interpretation. Many of you finds that exaggerating. Ok, I understand that, but really Alice and all of Wonderland, everything that's in it and everything that lives there is so unusual, so abstract and so crazy that in order to understand it you have to soak up all by myself.
Translated by Google


Alicja nie jest dla wszystkich. To może dziwne co powiem, ale mi czytało się ją trudno, a za razem szybko. Kolejne strony uciekały, a ja wpadałem do króliczej nory co raz to głębiej. Na tą książkę, trzeba mieć przede wszystkim czas, trzeba jej też poświęcić odpowiednią ilość uwagi i dać jej kawałek miejsca w naszej głowie. Na to wszystko niewątpliwie zasługuje. Jestem pewien, że życie każdego szarego człowieka, który naprawdę przeczyta tą książkę, a którego nigdy nie interesowały baśnie, magia, fantazja i szaleństwo, odmieni się o 180 stopni. Wieżę też, że dzięki tej książce zmieni swe spojrzenie na świat i zacznie zauważać wszelkie motywy z tej książki na co dzień.

Alice is not for everyone. It's strange what can I say, but I read it is difficult and time again quickly. Another side ran away, and I would drop down the rabbit hole at this time deeper. For this book, you must have first of all the time you need it also devote the attention and give her a bit of space in our head. All this undoubtedly deserves. I'm sure that the life of every common man who actually read this book, and he never was interested in fairy tales, magic, fantasy and madness, will change 180 degrees. Tower also said that thanks to this book will change their view of the world and begin to notice all the themes of this book every day.
Translated by Google

O tej książce, jak o żadnej innej mógłbym rozmawiać, dyskutować i opowiadać bez końca. Moim zdaniem, obie części przygód Alicji powinny być lekturami obowiązkowymi, na które powinno się poświęcić po jednym semestrze. Poza tym, chciałbym zdementować to bardzo mylne spojrzenie na tą książkę, które ma wiele osób. Alicja w Krainie Czarów nie jest przesłodzoną, prostą książeczką o nierealnych przygodach pewnej dziewczynki, która wpadła do dziury goniąc białego królika. Uwierzcie mi, nie jest tak. Tak mogą myśleć Ci, którzy albo nie przeczytali tej książki, albo przeczytali, na ten pierwszy sposób, o czym piszę w drugim akapicie tego posta. Alicja to jedna wielka dziecięca psychologia, to fantazja, pragnienia i potrzeby, szukanie i akceptowanie siebie, patrzenie na świat i zdolność do przyswajania rzeczywistości, tak aby nas nie krzywdziła, lub krzywdziła mniej, pozornie zapakowane w ładne papiery ozdobne dla tych którzy patrzą tylko oczami i dla dzieci, aby i one mogły czerpać to co najlepsze z tej książki. Kraina Czarów uczy zdrowej ironii i sarkazmu, oraz tego, żeby być sobą, czyli jedną, jedyną niepowtarzalną osobą, która jest inna od wszystkich.

About this book, as with any other I could talk, discuss and talk endlessly. In my opinion, the two parts of Alice's adventures should be mandatory readings, which should be paid after one semester. Besides, I would deny it is a very wrong view of this book, which has a lot of people. Alice in Wonderland is not cloying, simple booklet about unrealistic adventures of a girl who fell into a hole chasing the white rabbit. Believe me, it is not so. So they may think those who either have not read the book, or read on the first way, as I write in the second paragraph of this post. Alice is one big children's psychology, a fantasy, desires and needs, seeking and accepting each other, looking at the world and the ability to absorb the reality, so that we do not harmed or harmed less, apparently packed in a nice decorative papers for those who see only the eyes and children, that they may be able to draw the best from this book. Wonderland teaches healthy irony and sarcasm, and this, to be together, which is one of the only unique person who is different from everyone.
Translated by Google


Podsumowując. To, że "Alicja w Krainie Czarów | Po drugiej stronie lustra" zasługuje na 6/6, a nawet więcej, bo moim zdaniem nie mieści się w żadnej skali, to wiedziałem od samego początku. Co do polecenia. Polecam ją wszystkim osobom, niezależnie od wieku, które chcą naprawdę ją przeczytać, albo przeżyć coś niezwykłego, a nie zaliczyć ją jako do grona książek, które się przeczytało.

In conclusion. The fact that "Alice in Wonderland | Through the Looking Glass" deserves a 6/6 or even more, because in my opinion does not fall into any scale, I knew from the very beginning. As for the command. I would recommend it to all persons, regardless of age, who really want to read it, or to experience something out of the ordinary, and not include it as among the books that have had read.
Translated by Google

Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

7 komentarzy:

 1. W sumie to zaciekawiłeś mnie tą książką. Muszę znaleźć trochę czasu i na pewno po nią sięgnę.

  Pozdrawiam! ♥
  moja Personalna Galaktyka Absurdu

  OdpowiedzUsuń
 2. Pierwsza myśl-" ty to masz gadane/; :) heh, ja to jak zwykle, pięknie to napisałeś , uwielbiam takie pisaniny, wszystko się łączy ze wszystkim. Zawsze wychodzi tak , że zerkam na twojego bloga dwa dni po opublikowaniu posta. Piszesz w piątki , tak ? Dopiero teraz to zauważyłam i z góry przepraszam za brak spostrzegawczości. Narwana ciamajda ze mnie.
  Co do książki, kiedyś chyba była w wykazie lektur. nie pamiętam . Wiem natomiast na 100 % ,że jej nie czytałam , oglądam tylko bajkę, film. Cała historia ,charakterystyka postaci , całokształt pomysłu bardzo mi się podobał. Nie wiem dla czego nie zabrałam się za tą książkę.
  Hmmm. Wszyscy uznają ta książkę za dzieciną, dla przedszkolaków. Pewnie dla tego.
  Dzięki ,że mnie przestawiłeś, na pewno zabiorę się za nią niedługo.
  Przy okazji, dzisiaj opublikowałam post , zerknij jeśli chcesz. :)
  Mój adres już znasz,

  OdpowiedzUsuń
 3. Wydanie naprawdę piękne. Ja mam mózg przeżarty disney-owską wersją, a w sumie szkoda.

  OdpowiedzUsuń
 4. Uwielbiam Alicję w Krainie Czarów :)
  Pozdrawiam i zapraszam do siebie :)

  www.evelinebison.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 5. Nice

  Love Vikee
  www.slavetofashion9771.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 6. Nice blog!


  http://kissthestarsblog.blogspot.ro/

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję za każdy komentarz i obserwację.
To wiele dla mnie znaczy i motywuje mnie do dalszej pracy.
Wchodzę na wszystkie wasze blogi więc możecie śmiało udostępniać.
Przyjmuję konstruktywną krytykę.

Wszelkie obraźliwe komentarze (tzw. HEJTY) będą natychmiastowo usuwane!