wtorek, 23 września 2014

Glamour Wrzesień 2014 Ola RudnickaCześć ;)
Dziś wyjątkowe, wrześniowe wydanie miesięcznika Glamour. Ponieważ, jest to wrzesień, czyli najważniejszy miesiąc w świecie mody, formuła postu będzie nieco inna i tym razem dodam też skany z różnych stron. Co do samej okładki to jest  świetna. Modelka wygląda jak królewna śnieżka, no może poza włosami. Mi bardzo się podoba. Ola wygląda niesamowicie, a magazyn dzięki takiemu zdjęciu na pewno rzuca się w oczy leżąc na półce obok innych. A propos półek, tym razem (tak jak w kwietniu) Glamour jest większy. Standardowe wymiary to: 24,7 x 18,6 cm, a w numerze XXL: 27,9 x 21,5 cm. Większy rozmiar ma swoje dobre i złe strony. Dobre są takie, że wszystko jest większe i wyraźniejsze. Złe - magazyn jest mniej poręczny, jeśli układamy gazety w szafkach lub na półkach, to powiększone numery wystają ponad resztę.

Hi ;) 
Today unique, the September edition Glamour magazine. Because it is September, which is the most important month in the world of fashion, the formula post will be slightly different, and this time I will add also scans from different sides. As for the cover is great. The model looks like a princess snowball, well, maybe the hair. I really like it. Ola looks amazing, and the magazine thanks to this picture certainly catches the eye lying on the shelf next to the other. Speaking of shelves, this time (as in April), Glamour is bigger. Standard dimensions are: 24.7 x 18.6 cm, and issue XXL: 27.9 x 21.5 cm. Larger size has good and bad sides. Good is such that everything is bigger and clearer. Bad - the magazine is less handy if you are planning a newspaper in cabinets or on shelves, the increased numbers stick out above the rest.
Translated by GoogleWywiad z Georgia May Jagger przeprowadził Marcin Świderek. Pracuje ona w modelingu od 6 lat, reklamowała Chanel, Versace, Miu Miu i Rimmel, a w tym sezonie została twarzą polskiej marki Reserved. Georgia mówi cyt. "Nie stosuję diety. Po prostu jem zdrowo, ale na bekon i czekoladę znajdzie się miejsce!" Modelka chwali też swetry Reserved i opowiada o pracy z Mateuszem Stankiewiczem. W konwersacji poruszane są również tematy operacji plastycznych, mieszkaniu w Londynie i Nowym Jorku. Dziewczyna wspomina też o tym, kogo najbardziej ceni w świecie mody. 

Interview with Georgia May Jagger conducted Marcin Swiderek. It works in modeling of six years, advertised Chanel, Versace, Miu Miu and Rimmel, and this season became the face of Polish brand Reserved. Georgia says cit. "Do not use supplements. Simply eat healthily, but bacon and chocolate will be the place!" The model also boasts Reserved sweaters and talks about working with Mateusz Stankiewicz. The conversation topics are also discussed plastic surgery, flat in London and New York. The girl also mentions the one you most appreciate in the fashion world.
Translated by GoogleW tekście Magdy Jagnickiej pt. "Modeling po męsku" zostały prześwietlone kariery sześciu najpopularniejszych modeli z Polski. Krótka charakteryzacja każdego modela, bogato usłana jest zdjęciami oraz krótkim komentarzem modela o własnych stylizacjach. Opisani są tu: Anatol Modzelewski, Tomek Szczukiecki, Wojtek Czerski, Paweł Bińczak, Wojtek Czerski, Adrian Włodarski i dobrze nam znany Greg Nawrat. Bardzo interesujący reportaż, cieszę się, że magazyny modowe, coraz częściej zwracają uwagę na mężczyzn w świecie mody.

The text of Magda Jagnickiej Fri "Modeling manly" were overexposed career six most popular models from Polish. A brief characterization of each model, richly strewn with pictures and a brief commentary on its own stylizations model. Are described here: Anatol Modzelewski, Tomasz Szczukiecki, Wojtek Czerski, Paweł Binczak, Wojtek Czerski, Adrian Wlodarski and well-known to us Greg Nawrat. Very interesting report, I'm glad that fashion magazines increasingly pay attention to the men in the fashion world.
Translated by Google
Felietony

Marcin Prokop
Obecnie fenomenem na facebook jest Ice Bucket Challenge. W tej też sprawie do dziennikarza napisała Agata, która po opublikowaniu filmiku z tym wyzwaniem, została skrytykowana przez kilkoro znajomych. Marcin wyjaśnia, że hasło "bezsensowna zabawa" to oksymoron. Dodaje że ktoś kto krytykuje coś takiego odznacza się brakiem dystansu do siebie. Cyt. "Zabawa i sztuka mają jedną wspólną cechę - obie nie są niezbędne do życia, a mimo to są w ludzkiej działalności wszechobecne.

Jessica Mercedes
Blogerka poleca wspaniałe lody różane, które możemy kupić w Amorino w Londynie, Paryżu, Barcelonie i Mediolanie. Jess opowiada też o uroku pokrowców na iPhone od Moschino. Gumowe etui w kształcie frytek z McDonalda zainspirowało ją do paznokci z akcentem fast food. We wrześniu zaczyna się sezon Fashion Week. Wszystko zaczyna się 04.09 w Nowym Jorku, więc blogerka spotkała się z Zuzanną Bioch by opracować z nią mini przewodnik po mieście. Wraz z Marcinem Świderkiem i Martą Siniło, dziewczyna miała okazję wybrać się na nagranie nowej edycji Top Model. Uważnie oglądajcie program, bo redaktor i stylistka, z którymi Jessica odwiedziła studio Tvn, będą podawać się za topowych projektantów!

Dawid Woliński
Tym razem Dr. Styl rozwieje wątpliwości jednej z czytelniczek, która nie wie jaką (drogą) torebkę kupić, czy na imprezę w firmie może ubrań damski garnitur. Co do torebki, projektant doradza wybrać coś z Balenciaga, Givenchy lub Saint Laurent, choć uważa, że Louis Vuitton jest równie dobrym rozwiązaniem. Kolejne pytania czytelniczki dotyczą trencza Burberry, fryzur dostosowanych do wieku, oraz tego jak zostać dziennikarką Glamour.

Columns 

Martin Prokop 
Currently phenomenon on facebook is Ice Bucket Challenge. In this case also the journalist Agata wrote that cutscene after the publication of this challenge, has been criticized by several friends. Martin explained that the slogan "meaningless fun" is an oxymoron. Adds that someone who criticizes something with zero distance to each other. Quoted. "Fun and art have one thing in common - both are not essential to life, and yet they are ubiquitous in human activity. 

Jessica Mercedes 
Blogger recommends great ice cream rose, which can be purchased at Amorino in London, Paris, Barcelona and Milan. Jess tells also the charm of covers for the iPhone from Moschino. Protective sleeve in the shape of fries with McDonald inspired her to nail the accent fast food. In September begins the season of Fashion Week. It all starts with 04.09 in New York, so blogger met with Susanna Bioch to develop her mini-guide to the city. Fusilli with Marcin and Marta Siniło girl had the opportunity to go on recording the new edition of Top Model. Carefully behold the program, as editor and stylist, with whom Jessica visited the studio Tvn will be given for top designers! 

David Wolinski 

This time, Dr. Style dispel doubt one of the readers who do not know what (way) bag to buy, or to a party in the company may suit of clothes for women. As for handbags, designer advises choose something from Balenciaga, Givenchy and Saint Laurent, although it believes that Louis Vuitton is also a good option. The following questions refer readers Burberry trench coat, hairstyles age appropriate, and how to be a journalist Glamour.
Translated by Google
Ola narodziny gwiazdy, to sesja, do której zdjęcia wykonał Mateusz Stankiewicz. Na zdjęciu z napisem Ola, sukienka to Chanel - wzór. Podoba mi się w niej wyeksponowana talia i bufiaste rękawy. Na zdjęciu po lewej mamy sukienkę od Gosi Baczyńskiej, która znajduje się też na okładce. Koszula na zdjęciu niżej jest od Aleksandry Kmiecik, a możecie dostać ją na showroom.pl za 199 zł. Biżuteria to W.KRUK i Anka Krystyniak. Spodnie natomiast są od Gosi Baczyńskiej. Przy białym tle i jasnej karnacji modelki, mocno wzorzysty płaszczyk, wspaniale się prezentuje. Zdjęcie jest inspirowane Catherine Deneuve z lat 60. i 70. Idąc dalej znajduje się zdjęcie inspirowane Marilyn Monroe. Golf jest z COS (210 zł), a spodnie od Macieja Zienia. Natomiast buty to Tory Burch za 1350 zł. Na sam koniec zdjęcie, na którym modelka ma na sobie płaszcz wzorowany na tym z Burberry. W samym wywiadzie jest dużo pytań o rodzinę i studia. Redaktor wykazał się też dociekliwością, co do koloru włosów, Instagrama i spojrzenia modelki na dzisiejszą modę.

Ola birth of a star, the session, which made ​​Mateusz Stankiewicz photos. In the picture with the words Ola, a Chanel dress - pattern. I like her exposed waist and puffed sleeves. On the left we have a dress from Gosia Baczyńska, which is also on the cover. Shirt in the picture below is from Aleksandra Kmiecik, and you can get it on showroom.pl for 199 zł. Jewellery is W.KRUK and Anka Krystyniak. Pants are Gosia while Baczyńska. With a white background and light-skinned models, heavily patterned coat, beautifully presented. The image is inspired by Catherine Deneuve from the 60s and 70s. Going forward there is a picture inspired by Marilyn Monroe. Golf is COS (210 zł) and pants from Maciej Zien. In contrast, Tory Burch shoes are for 1350 zł. At the end of the image which the model is wearing a coat modeled on that of Burberry. In the same interview, a lot of questions about the family and studies. The editor also showed inquisitiveness as to the color of hair, and looks Instagrama model for today's fashion.
Translated by Google
Lady DVF, to sesja, do której zdjęcia wykonał Adam Pluciński, a stylizacje to zasługa Marty Siniło. Pierwsze zdjęcie (to w kapeluszu) od pierwszego spojrzenia skojarzyło mi się z Andy z Diabeł ubiera się u Prady. Kurtka jest wspaniała, a gazeta to świetny akcent. Bardzo dobre zdjęcie. Nie podoba mi się jednak czarno-białe, bo wygląda dość upiornie. Do gustu przypadł mi płaszczyk wzorowany na tym od Tomasza Osslińskiego. Po głowie chodzi mi jedno pytanie: czy projektant nie zainspirował się za bardzo Chanel z poprzednich sezonów? W ogóle nie rozumiem zdjęcia w prawym dolnym rogu kolażu. Coś między pseudo biznesmenką, a dziewczyną z Las Vegas? Za to dziewczyny, futro ze zdjęcia znajdziecie w H&M, za jedyne 199 zł. Co do sesji mam mieszane uczucia, ale z drugiej strony, lepsza taka niż żadna, jak to się zdarzyło w poprzednich miesiącach.

Lady DVF, the session, which made ​​Adam Pluciński photos, and designs is thanks to Marta Siniło. The first picture (the one in the hat) from the first glance I associated the with Andy from The Devil Wears Prada. The jacket is great and the newspaper is a great touch. Very good picture. I do not like, however, black and white, because it looks pretty ghastly. Suited me the coat modeled on that of Thomas Osslińskiego. As I head one question: if the designer does not inspire too much Chanel from previous seasons? The pictures do not understand in the lower right corner of the collage. Something between pseudo businesswoman, a girl from Las Vegas? For this girl, fur from a photo can be found in H & M for only 199 zł. As for the session, I have mixed feelings, but on the other hand, better this than none, as it happened in previous months.
Turbo Pastele, czyli sesja, do której zdjęcia wykonał Artur Wesołowski, a stylizacjami zajęła się Brygida Kubis. Pomarańczowe futro jest od Paprocki & Brzozowski i kosztuje ok. 2800 zł. Swoją drogą zdjęcie bardzo mi się podoba. Ta niecodzienna mina modelki, jakby zawstydzona dziewczynka, którą mama nakryła na przymierzaniu ubrań. Bardzo podoba mi się znaczna ilość pudrowego różu, który w zestawieniu z błyszczącym, czarnym materiałem wypada znakomicie. Najwspanialsze są buty (środkowe, górne zdjęcie) za 380 zł od River Island. 

Turbo pastels, or session, which made ​​photo Artur Wesolowski and stylistic took up Bridgida Kubis. Orange fur is Paprocki & Brzozowski and costs approx for 2,800 zł. By the way picture I like very much. This unusual facial model, as if embarrassed girl, which she found on przymierzaniu mom clothes. I really like the large amount of powder pink, which in combination with a glossy black material falls perfectly. Greatest shoes are (center, top photo) for 380 zł from River Island.
Translated by Google


Facebook - Klik
Fashion Projects - Klik
Lookbook - Klik
Google+ - Klik
Instagram - Klik
Tumblr - Klik
Ask - Klik

Jeśli post Ci się spodobał proszę, kliknij +1 w Google.
If you liked the post, please click +1 on Google.

18 komentarzy:

 1. Great post <3
  i am your follower but you haven't followed yet :p

  Waiting for follow back
  arbbeautyblog.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 2. Great Pictures !!! I think you should add a badge that has a google translator in it so that we'll understand :)

  xx
  Molly
  http://www.corinnemolly.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 3. love the cover!!

  Kisses,
  www.taislany.com

  OdpowiedzUsuń
 4. Nie czytam takich gazet. Wolę japońskie magazyny modowe. Są o wieeele orginalniejsze od tych naszych :)
  Pozderki ♥
  Kawaii Lullaby - zapraszam ♥

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To prawda :) Sama takie czytuję, ale czasem też dobrze jest wiedzieć co słychać u nas w kwestiach mody ;)

   Usuń
 5. czytam Elle <3
  obserwuje i liczę na rewanż :)
  http://kajaczi.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 6. Mam ten numer, bardzo dobrze zrobiony i dopracowany ♥
  http://ysiakova.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń
 7. Ola Rudnicka jest sliczna ;) moze wspolna obserwacja? ;). http://weerka-blog.blogspot.com/?m=1

  OdpowiedzUsuń
 8. Love it! September really is the most important month of fashion year!

  Would you like to follow each other?Let me know! :)

  fashion-babel.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 9. Jestem ciekawa ile wydajesz pieniędzy na wszystkie gazety o.O ?

  Świetnie wszystko opisałeś.

  http://sabrinka123.blogspot.com/2014/09/obiecane.html

  OdpowiedzUsuń
 10. super blog :)

  obserwuję i czekam na rewanż ^^
  www.kisadeart.blogspot.com

  OdpowiedzUsuń
 11. Bardzo ciekawy post :). Pozdrawiam!

  http://julia-its-not-too-late.blogspot.com/
  Zapraszam do mnie :).

  OdpowiedzUsuń
 12. ok, ja już obserwuje i czekam na rewanż

  http://och-no-sugar.blogspot.com/

  OdpowiedzUsuń

Dziękuję za każdy komentarz i obserwację.
To wiele dla mnie znaczy i motywuje mnie do dalszej pracy.
Wchodzę na wszystkie wasze blogi więc możecie śmiało udostępniać.
Przyjmuję konstruktywną krytykę.

Wszelkie obraźliwe komentarze (tzw. HEJTY) będą natychmiastowo usuwane!